Kategorické NE zástavbě území Vidoule

S velkými obavami sleduji populistické tanečky představitelů TOP09 týkající se IV. vlny celoměstsky významných změn územního plánu. Vyplývá z nich, že 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček nemluví pravdu a manipuluje fakty. Tomáš Hudeček je člověk, na kterého by si nejen občané Vidoule měli dát pozor, jelikož to byl právě on, kdo prosadil zahájení projednávání územní změny, která by znamenala nenávratnou zkázu tohoto území. Přestože v této kauze není Tomáš Hudeček žádný svatoušek, přesně tak se před občany tváří, pokud přijde na toto téma. A aby toho nebylo málo, obviňuje za současný stav městskou část Prahu 5, resp. její reprezentaci. Na nátlak občanů nyní pan náměstek slíbil, že zastaví projednávání územní změny, která by vedla k zastavění celé stolové hory Vidoule. Nad plněním tohoto slibu je však třeba dohlédnout, abychom pak nebyli nepříjemně překvapeni.

Už samotný název je u těchto cca 70 změn zcela zavádějící. Co je celoměstsky významné na bytové výstavbě u mnohých z těchto změn? Co je celoměstsky významné na změnách, které nemají podporu městských částí? Podle jakého klíče bylo vybráno oněch 70 „zásadních“ z celého balíku osmi set padesáti na magistrát hlavního města přišlých návrhů. Ze strany 1. náměstka primátora Tomáše Hudečka (TOP09) jako předkladatele tohoto materiálu do zastupitelstva HMP šlo buď o naprosto nepromyšlený a nekompetentní krok (vždyť nový metropolitní plán má být hotov v podobnou dobu jako dokončeny výše zmíněné změny) nebo - a to spíše - o zájem vyjít vstříc vybraným developerům. O to smutnější je ten fakt, že zastupitelstvo, přes výrazné protesty mnohých, jeho materiál přijalo.
Vyberme jeden příklad za všechny - Hudečkovu snahu o prosazení výstavby na Vidouli. Kdyby někdo viděl návrhy společnosti Ekospol (zastavěnost 55%) na území, které má sloužit sportu a oddechu, musel by mi dát za pravdu, že se jedná o zločin za bílého dne. Ano, takovýto materiál předložil 1. náměstek primátora Hudeček do Zastupitelstva hlavního města Prahy v polovině minulého roku. Samozřejmě s nálepkou „Celoměstsky významná změna územního plánu“. Možná se ptáte, proč již tehdy neprotestovala MČ Praha 5, proč nehájila zájmy našich občanů. Odpověď je jednoduchá. V té době se dnes již odvolaný starosta Radek Klíma (shodou okolností také TOP09) se zástupci Ekospolu opakovaně sešel a slíbil jim podporu. A tak na zmíněném zastupitelstvu jen málokdo mohl čekat, že - na rozdíl od starostů jiných MČ - vystoupí a bude bránit zájmy občanů a zdravého rozumu. Prostě a jednoduše Hudeček navrhoval a Klíma mlčel – ruka ruku myje. Starosta Klíma byl naštěstí - i díky zcela netransparentnímu jednání s developery - odvolán z funkce starosty MČ Praha 5. Nová rada MČ opakovaně nesouhlasila s projektem Ekospolu na Vidouli, nicméně usnesení zastupitelstva Hlavního města Prahy si již žije svým vlastním životem. Důležitý krok pro zmaření zájmů Hudečka a jeho developerů udělala společnost Agora CE, která v půlce února uspořádala veřejnou debatu na téma Vidoule. Před naplněným sálem právem naštvaných občanů se náměstek Hudeček proměnil v loutku v rukách ostatních politiků. Vystrašený Hudeček se ze zodpovědnosti za situaci pokusil vylhat přes MČ Prahu 5 . Nakonec, ač nerad, sdělil, že si „nedovede představit, že by změnu územního plánu na Vidouli předložil ke konečnému schválení“. Občany by nemělo ani uklidnit zcela populistické vyjádření TOP09 na Praze 5 o zločinnosti výstavby na Vidouli, když se její člen bývalý starosta Radek Klíma zasadil o pravý opak a jeho kousky v územním plánování byly jedním z důvodů jeho odvolání.
Osobně se občanům Prahy 5 zavazuji, že udělám vše pro to, aby se jakékoliv plány na výstavbu na území Vidoule zastavily. K tomuto závazku vyzývám i starostu MČ Prahy 5 Miroslava Zeleného a zároveň ho veřejně žádám, aby ze své pozice začal okamžitě se zástupci hlavního města Prahy jednat a jednoznačně deklaroval záporné stanovisko MČ k této územní změně, a to s jediným cílem. Zablokovat projednávání územní změny na Vidouli, mimo jiné i prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 5, kde tato záležitost ještě nebyla projednána. Další aktivity občanů, včetně petice, osobně rád podpořím.
 

Vydáno 3. 2. 2014 12:25

nahoru  ~ MAPA STRÁNEK ~ KONTAKT