Lukáš Herold: ODS by se měla vypořádat s politiky, kteří jsou pro stranu přítěží

ODS - Společně měníme Prahu 5

ROZHOVOR Lukáš Herold, komunální politik na Praze 5, představil ideje o "nové" ODS. Je přesvědčen, že strana má kvalitní a tváře, na kterých může v budoucnu stavět.

ODS se již několik let propadá do existenční krize, potýká se s bolestivým úbytkem voličů i se ztenčením kdysi bohaté členské základny. Čím může přispět dlouholetý člen ODS k obnově strany, ve které mnoho let působí, a se kterou spojil své jméno?

ODS je v jádru stále tou stranou, se kterou se ztotožňovala řada občanů, jelikož symbolizovala jejich životní postoje a hodnoty. Těch členů, kteří umí převést naše ideje do běžného života velice ubylo, často se však s nimi setkávám na komunálních pozicích, kde platí za velmi úspěšné a populární starosty. Členové ODS, kteří zastávají konzistentní postoje a záleží jim na tom, aby v souladu s nimi mohli v této společnosti existovat, jsou největším přínosem pro tuto stranu. Bohužel jejich hlas utichl a úkolem představitelů strany je povzbudit je k aktivitě srovnatelné s postsametovým obdobím.

Takže jste toho názoru, že síla ODS se přesunula na komunální politiku a v příštím roce můžeme očekávat volební úspěch ODS?

Síla ODS spočívá v ideách a Poděbradských artikulách, v její minulosti a prokazatelných úspěších a v neposlední řadě v jejích lidech. Jedním dechem dodávám, že lidé mohou naopak stranu i pohřbít. Mluvíme-li o budoucnosti, přidal bych volební program, se kterým se občané ztotožní a kandidáty, kterým občané uvěří. Záleží tedy hodně na vnitřních mechanismech v naší straně, zda dá tentokrát prostor kandidovat těm z nás, kteří dokážou převzít zodpovědnost za svou stranu, program, občany i sami za sebe, a kteří nejsou spojování se skandály. Jsem přesvědčen, že se strana musí mnohem efektivněji a razantněji do budoucna vypořádávat s vlastními politiky, kteří jsou pro stranu přítěží, kteří zklamali důvěru občanů. ODS je stranou, která má ve svých řadách mnoho schopných a promiňte mi ten výraz „neprovařených“ politiků. Ti jsou společně s kvalitním programem zárukou budoucnosti ODS.  

Jste dlouholetým komunálním politikem v Praze 5. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám, co může voličům nabídnout v Praze 5 ODS?

Nabídku bych ztotožnil s konkrétním volebním programem, se kterým ODS v Praze 5 do voleb půjde. O něm hovořit považuji za předčasné. Přesto mohu říci, že v principu bude sumarizovat stěžejní témata, která zasahují do běžného života občanů Prahy 5. Naším cílem bude zrestartovat proces péče o Prahu 5 a její občany v rukách dobrého hospodáře. Z hlediska dnešního těžko identifikovatelného koaličního slepence, jehož „úhlavní“ představitelé umí pouze zateplovat křesla svých kanceláří, se o péči a o dobrém hospodaření nedá vůbec hovořit. Radnice Prahy 5 žije na dluh, rozpočet městské části je každoročně dotován několika stovkami milionů z chaotické privatizace bytového fondu.  Rád bych však vyzdvihl opoziční roli ODS, kterou považuji za přínosnou a s ohledem na situaci zdařilou. Díky nám se alespoň každoročně rozšiřuje rezervní fond o stomilionů korun. ODS je připravena, pokud nám občané dají svou důvěru ve volbách, hospodařit s finančními prostředky radnice bez zapojení privatizace. Radnice musí do budoucna mít skutečně vyrovnaný rozpočet, tak aby mohla služby občanům, starost o veřejné prostranství či zeleň atd., nabízet v nezměněném rozsahu i poté, co již nebude co privatizovat.

 

Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Vydáno 3. 12. 2013 16:03

nahoru  ~ MAPA STRÁNEK ~ KONTAKT