ODS i nadále zůstává v opozici

Po odvolání bývalého starosty a rozštěpení klubu TOP 09 na dvě stejně velké znepřátelené skupiny není pro ODS žádná z možných alternativ koalic zárukou přesvědčivé funkčnosti radnice. Zárukou pro ODS není ani spolupráce se skandálem zmítající se sociální demokracií v Praze 5 ani s dalšími kluby zastoupenými v Zastupitelstvu MČ Praha 5. Z tohoto důvodu odmítla ODS nabídky uzavřít koaliční spolupráci a zůstává i nadále v opozici.

ODS definovala podmínky pro toleranci nově se formující koalice
ODS si je vědoma odpovědnosti vůči veřejnosti a nechce dále prodlužovat dlouhotrvající absolutní bezvládí a chaos na radnici Prahy 5. Z tohoto důvodu formulovala několik základních podmínek, za kterých je ochotna tolerovat vznik nové koalice.

1. Sedmičlenná rada a méně uvolněných zastupitelů
Dosavadní koalice, která měla devítičlennou radu a celkem čtrnáct uvolněných zastupitelů, je zbytečné plýtvání veřejnými penězi, které si žádná radnice nemůže dovolit. Proto požadujeme snížení členů rady na sedm a snížení počtu uvolněných zastupitelů.

2. 100–150 milionů ročně do rezervního fondu
V Praze 5 se dokončuje privatizace bytového fondu. Finanční prostředky získané v privatizaci se však v minulých letech promrhaly v rozpočtu městské části. Požadujeme, aby se radnice uskromnila a 100–150 milionů ročně převedla do rezervního fondu tak, aby v budoucnu mohla hospodařit nejen s vyrovnaným rozpočtem, ale měla i dostatečnou rezervu na projekty rozvoje naší městské části.

3. Vyřešení obludných květníků
ODS je přesvědčena, že tento projekt na zlepšení životního prostředí v ekologicky nejzatíženějších částech Prahy 5 je naprosto jasným důkazem neschopnosti a nekompetentnosti bývalého starosty Radka Klímy. Jsme přesvědčeni, že ani po přemístění těchto obludných betonových monster není tento projekt možné realizovat a jeho proplacení Státním fondem životního prostředí není reálné. Ten by jen těžko obhájil, že květníky jsou na trávnících, na místech, kde by mohly být stromy zasazeny do země, či na periferiích, kde nikdo nebydlí. Proto budeme požadovat ukončení tohoto projektu a jsme připraveni se aktivně podílet na vyřešení nerudovské otázky „Kam s nimi?“.

4. Znovuobnovení základních demokratických principů v rámci Zastupitelstva MČ Prahy 5
Všichni zastupitelé musejí mít pro správný výkon své funkce přístup nejen do výborů zastupitelstva, ale i do komisí rady. Stejně tak požadujeme zveřejnění auditů, které si minulá rada nechala za mnohamilionové částky pořídit, ale které se staly trezorovou záležitostí pro několik málo vyvolených.


5. Stabilizace úřadu MČ
Nejde jen o výběrové řízení na nového tajemníka MČ, kterého radnice nemá již od března, ale i o narovnání některých zcela účelových kroků bývalého starosty, kdy byl například sloučen odbor občansko-správní s živnostenským či byla vyčleněna samostatná organizační jednotka z odboru stavebního.


Lucie Vávrová, předsedkyně klubu zastupitelů ODS

Lukáš Herold, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5
 

Vydáno 12. 12. 2012 12:44

nahoru  ~ MAPA STRÁNEK ~ KONTAKT